Λίγα λόγια για εμάς…

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 από τους Νίκο Εμμανουήλ και Χρήστο Τσεκούρα, οι οποίοι αποτελούν τα βασικά μέλη της εταιρείας και έχουν να παρουσιάσουν μια μακρά δραστηριότητα στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών από το 1987 ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Η εταιρεία στεγάζεται σε κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής που βρίσκεται στην οδό Φιλολάου 28, στην Άνω Ηλιούπολη, σε σύγχρονο κλιματιζόμενο χώρο 400 τ.μ. που προσφέρει στους εργαζόμενους αλλά και στους επισκέπτες άνετες συνθήκες παραμονής και εργασίας.
Το δυναμικό της εταιρείας αποτελείται συνολικά από 18 εργαζόμενους, οι περισσότεροι των οποίων είναι Ηλεκτρολόγοι – Μηχανολόγοι Μηχανικοί, αλλά και σχεδιαστές Η/Μ, γραμματείς κλπ.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και ακολουθεί τους κανονισμούς της Ελληνικής νομοθεσίας.

Δομή λειτουργίας

Το μελετητικό τμήμα της εταιρείας χωρίζεται στους παρακάτω τομείς:

  • Κλιματισμός & Θέρμανση
  • Ηλεκτρικά Ισχυρά & Ηλεκτρικά Ασθενή
  • Υδραυλικά-Αποχετεύσεις & Πυρασφάλεια

Η δομή αυτή έχει σκοπό την πλήρη εξειδίκευση του κάθε Μηχανικού στον τομέα με τον οποίο ασχολείται, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή ποιότητα και συντομότερος χρόνος αποπεράτωσης του κάθε έργου.
Οι υπολογισμοί των διαφόρων εγκαταστάσεων γίνονται τόσο με τη βοήθεια προγραμμάτων σε Η/Υ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τα μέλη της εταιρείας, όσο και με business software① από καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο.
Όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται, είναι βασισμένα στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς κανονισμούς, καθώς και σε επιστημονικά δεδομένα από την διεθνή βιβλιογραφία. Είναι προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς έχουν εναρμονιστεί με δεδομένα που έχουν προκύψει είτε από στατιστικές και μετρήσεις ελληνικών υπηρεσιών (ΕΜΥ, ΕΟΤ κλπ.), είτε από την εμπειρία των μελών της εταιρείας. Τα προγράμματα ενημερώνονται αμέσως για τις διάφορες αλλαγές στις νομοθεσίες και κανονισμούς (όπως π.χ. ΓΟΚ, οδηγίες ΤΕΕ, ΕΛΟΤ).
Λόγω της συνεχούς θέλησης για εξέλιξη, από το 2018 επιλεγμένες μελέτες σχεδιάζονται στη πλατφόρμα Revit (3D σχεδίαση).
Η ΚΗΜ ΟΕ εξειδικεύεται και σε μελέτες Δημοσίου ενδιαφέροντος.

μηχανολογικες μελετες

Οργάνωση και Όραμα

Οι βασικοί μελετητές της ΚΗΜ Ο.Ε. (τουλάχιστον 15 ετών εμπειρία) είναι αυτοί που καθορίζουν το γενικό σχεδιασμό, συνδιαλέγονται άμεσα με τον πελάτη του έργου και συμμετέχουν σε όλες τις συναντήσεις με τους αρχιτέκτονες και τους υπόλοιπους μελετητές του έργου.
Η βασική ιδέα του σχεδιασμού αναλύεται στην ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη μελέτη και αποτελείται από έναν ή δύο μηχανικούς ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Η πρόοδος των εργασιών ελέγχεται από τους βασικούς μελετητές. Τα σχέδια με την ολοκλήρωση τους παραδίδονται στους σχεδιαστές για την τελική τους μορφή και η διαδικασία ελέγχου είναι εξασφαλισμένη.
Σε όλη τη φάση της μελέτης υπάρχει συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση με τους υπόλοιπους μελετητές (Αρχιτέκτονες, Στατικούς κλπ.), που έχει σαν αποτέλεσμα τη διαρκή ενημέρωση όλων όσων εμπλέκονται στην μελέτη του έργου, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όλα τα στάδια της μελέτης περιγράφονται στις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές.
Σχεδιάζουμε και υιοθετούμε τις τελευταίες τεχνολογίες και έξυπνες λύσεις, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την ορθότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και το λιγότερο δυνατό κόστος.
Η ποιότητα η ευελιξία και η άψογη συνεργασία μεταξύ μελών, είναι η κατευθυντήριος δύναμη, διότι μοναδικός στόχος είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.
Όραμα μας είναι η διαρκής ενημέρωση και εξέλιξη για τις ανάγκες της αγοράς μέσα από τη διαδικασία μάθησης με μοναδικό σκοπό να εκπληρώσουμε ό,τι πρόκληση επιφυλάσσει το μέλλον.