Πιστοποίηση κτηρίων κατά LEED

Γνωριμία με το LEED

Το σύστημα πιστοποίησης LEED BD+C (Building design and Construction) είναι το σύστημα πιστοποίησης LEED που αφορά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής ενός νέου κτηρίου ή ενός ριζικά ανακαινιζόμενου κτηρίου.

Οι χρήσεις κτηρίων που μπορούν να πιστοποιηθούν υπό Το LEED BD+C (Building design and Construction) αναφέρονται ενδεικτικά:

 • Νέες κατασκευές και κατασκευές που θα υποστούν ριζική ανακαίνιση (κτήρια γραφείων, κτήρια κατοικίας από 4 ορόφους και πάνω, κ.α)

 • Εμπορικά κτήρια

 • Σχολεία

 • Data Centers

 • Νοσοκομεία

 • Ξενοδοχεία

 • Αποθήκες και χώροι διακίνησης προϊόντων

Μέσω του LEED v4 BD+C ένα κτήριο πιστοποιείται σε Certified, Silver, Gold ή Platinum, ανάλογα με τους πόντους που έχει μοριοδοτηθεί τόσο στη φάση της μελέτης όσο και στη φάση της κατασκευής,

 • Certified: 40 με 49 πόντους

 • Silver: 50 με 59 πόντους

 • Gold: 60 με 79 πόντους

 • Platinum: 80 με 110 πόντους

Το σύστημα πιστοποίησης LEED BD+C απαρτίζεται συνολικά από 9 ενότητες. Σε κάθε ενότητα μπορεί να επιτευχθεί ένας μέγιστος αριθμός πόντων.

Οι 9 ενότητες του LEED BD+C (New Construction and Major Renovation) και ο μέγιστος αριθμός πόντων που μπορεί να επιτευχθεί είναι οι εξής:

 1. Integrative Process – Ολοκληρωμένη διαδικασία – 1 πόντος

 2. Location and Transportation – Τοποθεσία και Μέσα μαζικής Μεταφοράς – 16 πόντοι

 3. Sustainable Sites – Βιώσιμα οικόπεδα/ Bιώσιμες τοποθεσίες -10 πόντοι

 4. Water Efficiency – Αποδοτική διαχείριση του νερού – 11 πόντοι

 5. Energy and Atmosphere – Ενέργεια και ατμόσφαιρα – 33 πόντοι

 6. Materials and Resources – Yλικά και πρώτες ύλες -13 πόντοι

 7. Indoor Environmental Quality – Ποιότητα εσωτερικού χώρου – 16 πόντοι

 8. Innovation- Καινοτομία – 6 πόντοι

 9. Regional Priority – Γεωγραφικά κριτήρια 4 πόντοι

Λίγα λόγια για τη κάθε ενότητα:

 1. Integrative Process: Η ενότητα αυτή εφαρμόζεται στη φάση “predesign phase” του κτηρίου (φάση πριν την έναρξη σχεδιασμού). Σε αυτό το πρώιμο στάδιο διεξάγονται βασικές προσημειώσεις στον υπολογιστή (“simple box energy modeling Analysis” και “Water budget Analysis”) που στόχο έχουν να δώσουν μια πρώτη εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας και της κατανάλωση σε πόσιμο νερό του κτηρίου.

 2. Location and Transportation: Δίνει ιδιαίτερη έμφαση ένα νέο κτήριο να χτίζεται εντός του αστικού ιστού της πόλης, δηλαδή σε περιοχές, όπου υπάρχουν διαθέσιμες υποδομές και άμεση πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

 3. Sustainable Sites: Δίνει έμφαση στο να διατηρηθούν τα στοιχεία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και αφορά τόσο τη φάση σχεδιασμού όσο και τη φάση κατασκευής.

 4. Water Efficiency: Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικονόμηση του πόσιμου νερού.

 5. Energy and Atmosphere: Η ενότητα “Energy and Atmosphere” είναι η πιο σημαντική ενότητα από άποψη πόντων καθώς δίνει μέγιστο 33 πόντους μοριοδότησης. Αυτή η ενότητα δίνει έμφαση στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου.

 6. Materials and Resources: Εστιάζει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κτηρίου σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτηρίου. Εστιάζει στα επιμέρους υλικά του κτηρίου, στις πρώτες ύλες από τις οποίες προέρχονται, στο τρόπο εξόρυξης των πρώτων υλών κ.α.

 7. Indoor Environmental Quality: Η ενότητα αυτή πραγματεύεται τη ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος του κτηρίου.

 8. Innovation: Το LEED δίνει τη δυνατότητα σε ένα κτήριο να μοριοδοτηθεί πέρα από τα στενά πλαίσια των ενοτήτων που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, μέσα από καινοτόμες πρακτικές.

 9. Regional Priority: Ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του έργου, δίνονται διαφορετικά κίνητρα με μοριοδότηση έξτρα πόντων.

Υπερεσίες συμβούλου LEED: Πιστοποίηση του κτηρίου σας κατά LEED μόλις με 6 βήματα.

Η εταιρία μας διαθέτει εξιδεικευμένους μηχανολόγους μηχανικούς – που είναι πιστοποιημένοι κατά LEED (LEED AP) και θα υποστηρίξουν τη πιστοποίηση του κτηρίου σας με επαγγελματισμό και πάθος.

Βήμα 1: Τίθεται ο στόχος της LEED πιστοποίησης (Certified, Silver, Gold, Platinum).

Για να τεθεί, λοιπόν, ο στόχος της πιστοποίησης θα χρειαστεί η εταιρία μας να εξετάσει τις γενικές παραμέτρους του κτηρίου ( τοποθεσία, χρήση κτηρίου, υπάρχουσες προμελέτες, budget).

Στη συνέχεια, η εταιρία μας σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη/ επενδυτή του κτηρίου θα διαμορφώσει το βέλτιστο σενάριο μοριοδότησης εντοπίζοντας τη βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση για το κτήριο.

Βήμα 2: Η εταιρία μας συντάσσει τις τεχνικές απαιτήσεις για τη μοριοδότηση του κάθε επιδιωκόμενου credit, που αφορούν την LEED πιστοποίηση.

Στη συνέχεια οι απαιτήσεις αυτές γνωστοποιούνται στους αρμόδιους εμπλεκόμενους μελετητές του έργου. Αυτό είναι, λοιπόν, το στάδιο της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η επικοινωνία είναι αμφίδρομη. Ίσως χρειαστεί να τροποιηθεί το αρχικό σενάριο μοριοδότησης και στη συνέχεια να καταλήξει στο τελικό σενάριο και τελικό στόχο της μοριοδότησης.

Βήμα 3: Η εταιρία μας προχωράει στην εγγραφή του έργου (project registration) στον οργανισμό πιστοποίηση LEED GBCI.

Βήμα 4: Είναι η τεκμηρίωση του κάθε επιδιωκόμενου credit. Για το σκοπό αυτό η εταιρία μας δημιουργεί μια λίστα credit και αρμοδιοτήτων. Σε αυτή τη λίστα περιγράφεται με ακρίβεια το ποια θα είναι τα υποβλητέα για κάθε credit και ποιος μελετητής θα είναι αρμόδιος να συντάξει τη τεκμηρίωση για κάθε συγκεκριμένο credit. Η λίστα αυτή κοινοποιείται σε όλους τους μελετητές του έργου.

Βήμα 5: Energy Simulation του κτηρίου. Σε αυτό το βήμα η εταιρία μας χρησιμοποιώντας software διεθνούς εμβέλειας, τα οποία είναι πιστοποιημένα από το LEED, προσομοιώνει την ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερο κρίσιμο και σημαντικό, γιατί το ίδιο το LEED του δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ας θυμηθούμε ότι η ενότητα “Energy and Atmosphere” πριμοδοτείται με το μέγιστο αριθμό πόντων (33 πόντοι).

Σε αυτό το βήμα εστιάζουμε ιδιαίτερα και συνδυάζουμε το LEED με τη μακροχρόνια εμπειρία μας στο χώρο των η/μ μελετών και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Προσφέρουμε λύσεις σε τεχνικό επίπεδο που α) βελτιώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου, β) υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, γ) δίνουν υψηλή βαθμολογία στο creditOptimize Energy Performance” (υποκατηγορία του “Energy and Atmosphere” ), δ) είναι οικονομοτεχνικά αποδοτικές.

Στο κομμάτι του Energy Simulation του LEED σε συνεργασία με το τμήμα «’Ερευνας και Ανάπτυξης» της εταιρίας μας έχουμε αναπτύξει δικό μας εξειδικευμένο λογισμικό που προσομοιώνει με απόλυτη ακρίβεια τις καινοτόμες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που προτείνουμε.

Βήμα 6: Κατόπιν η εταιρία μας προχωράει στην ολοκληρωμένη υποβολή στον οργανισμό LEED για τη πιστοποίηση και αναμένουμε τις παρατηρήσεις (review) του οργανισμού του LEED.

Αφού λάβουμε το review, η εταιρία μας θα προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις. Τέλος η εταιρία μας προχωράει στη τελική υποβολή που φέρνει και την επιθυμητή πιστοποίηση του κτηρίου κατά LEED.

πιστοποιηση leed