ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα ενεργειακών πιστοποιήσεων κτιρίων κατά:

  • ΚΕΝΑΚ
  • LEED

μέσω συνεργατών της, αφ’ενός ενεργειακών επιθεωρητών και αφ’ετέρου πιστοποιημένων κατά LEED.
Επίσης η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων κτιρίων, μέσω συνεργατών της για τις κατηγορίες Α, Β, Γ.

πιστοποιηση leed